سامانه پیامکی ارسال ۱ به

۵۰۰۰۲۰۱۵۸۳۷۳۸۹

شماره کارت

۵۰۴۷۰۶۱۰۵۲۹۹۰۴۴۳

علی قیدرلو

شماره حساب

۵۳۱۴۸۷۲۱۶۰

حسینیه عزاداران

جمع آوری اقلام برای شب عید

الحمدلله در این طرح ۵۵ پک غذایی به مبلغ ۲۵۰ هزار تومان(هرپک)جهت خانواده های نیازمند تهیه و توزیع شد.

گزارش تصویری