سامانه پیامکی ارسال ۱ به

۵۰۰۰۲۰۱۵۸۳۷۳۸۹

شماره کارت

۵۰۴۷۰۶۱۰۵۲۹۹۰۴۴۳

علی قیدرلو

شماره حساب

۵۳۱۴۸۷۲۱۶۰

حسینیه عزاداران

جمع آوری اقلام برای شب عید

الحمدلله در این طرح 55 پک غذایی به مبلغ 250 هزار تومان(هرپک)جهت خانواده های نیازمند تهیه و توزیع شد.

گزارش تصویری